Modern 3

« Back to Glossary Index

Bij moderne dans is de muziek altijd de leidraad van de choreografie. Het gaat om de gevoelsmatige bewegingen, het ritme, de muziek en de uitstraling. Expressie in beweging en mimiek zorgen ervoor dat het publiek de dans begrijpt. Er wordt rekening gehouden de variatie in tempo en verplaatsing. In de lessen worden een heel aantal basistechnieken aangeleerd om de dans krachtiger te maken.